Bestyrelsen

In-Hørup

Ib Hørup

Bestyrelsesformand & erhvervscoach

.

”Jeg oplever vores kerneopgave som utrolig vigtig. Menneskehandel er grusomt og oftest foregår det under offentlighedens radar. Kvinder manipuleres og prostitueres mod deres vilje, og uden mulighed for hjælp. Lykkes det dem at komme tilbage til hjemlandet møder de udstødelse og foragt. De har brug for at nogen taler deres sag og stiller sig til rådighed med exit-programmer og hjælp til reetablering i samfundet.”

 

hg-1-e1590588112235

Henrik Gunnertoft Bojsen

Næstformand & chefkonsulent

”Mennesker, der er udsat for menneskehandel, er blandt de mest udsatte og oversete overhovedet. EXIST bidrager til en mere retfærdig verden, hvor der bliver rakt ud med hjælp og menneskelighed på en meget konkret måde.”

 

KarinHall-e1590844652326

Karin Hall

Kasserer & konsulent

”Alle mennesker er værdifulde og sammen kan vi gøre en forskel.”

”Alle mennesker er værdifulde og sammen kan vi gøre en forskel.”

 

image1-e1590587965210

Christian Callesen

Bestyrelsesmedlem & præst i Byens Valgmenighed

”Menneskehandel er en skamplet på vores klode og i vores samfund. Jeg vil gerne være med til at tænde lys og bringe håb til nogle af de kvinder, der oplever det dybeste mørke og denne verdens ondskab. Det er en ære at være med til at bringe håb, liv og værdighed til handlede kvinder i Danmark og Nigeria.”

”Menneskehandel er en skamplet på vores klode og i vores samfund. Jeg vil gerne være med til at tænde lys og bringe håb til nogle af de kvinder, der oplever det dybeste mørke og denne verdens ondskab. Det er en ære at være med til at bringe håb, liv og værdighed til handlede kvinder i Danmark og Nigeria.”

 

Billede1

Pernille Tind Simmons

Teamleder i Lev - Livet med udviklingshandicap

EXIST er en organisation med et klart mål om at bekæmpe menneskehandel – én af de groveste overtrædelser af de universelle menneskerettigheder. At ville bekæmpe menneskehandel er derfor både ambitiøst og modigt. Med konkrete tiltag i Danmark og Nigeria arbejder EXIST helhedsorienteret og er meget bevidst om, at man som lille organisation har brug for stærke samarbejder for at lykkedes. Det har jeg stor respekt for. Jeg er med i bestyrelsen for at medvirke til udviklingen af EXISTs arbejde, bidrage med mine kompetencer og være strategisk sparringspartner.

 

Jens-Vesterager

Jens Vesterager

Bestyrelsesmedlem & generalsekretær, ADRA Danmark

”EXIST arbejder for at genskabe den iboende værdighed som alle er født med – men som krænkes, når mennesker misbruges og udsættes for trafficking. Det er vores ansvar og pligt at forsvare svage og fortrykte på vores vej.”

”EXIST arbejder for at genskabe den iboende værdighed som alle er født med – men som krænkes, når mennesker misbruges og udsættes for trafficking. Det er vores ansvar og pligt at forsvare svage og fortrykte på vores vej.”