Danmark

EXIST arbejder aktivt på at forhindre og bekæmpe menneskehandel, et omfattende globalt problem. Denne form for kriminalitet udgør en alvorlig overtrædelse af basale menneskerettigheder og er en grov krænkelse af den enkeltes ret til selvbestemmelse over egen krop og eget liv. Menneskehandel er i dag den hurtigst voksende kriminalitet på verdensplan og udgør en indbringende forretning for hensynsløse bagmænd, der fratager medmennesker deres frihed og værdighed. Dette er uacceptabelt.

EXIST er overbevist om, at hvert eneste menneske er unikt, uerstatteligt og besidder ubegrænset værdi i sig selv. Vores arbejde hviler på respekten for alles lige værd, uanset religion, etnicitet, politisk tilhørsforhold, social status, køn eller seksualitet. Som medmennesker forpligter vi os til at støtte dem, der er blevet frataget muligheden for at træffe deres egne valg.

EXIST samarbejder med en bred vifte af nationale og internationale ligesindede, som myndigheder, politikere, ambassadører, religiøse ledere, kirker, moskeer, ikke-statslige organisationer og enkeltpersoner, som også bekæmper menneskehandel. EXIST arbejder i Danmark og i Nigeria for at forebygge menneskehandel på tre indsatsområder:

  • Oplysning og forebyggelse
  • Rehabilitering og reintegration
  • Kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning

Erfaringer viser at disse tre indsatsområder tilsammen fremmer dynamiske, holistiske og bæredygtige partnerskaber. EXIST er en ngo og blev etableret 2018.

Night Light Café

Night Light Café er en natcafé for nigerianske kvinder i prostitution og har to formål:

  • være til stede ”her & nu”
  • støtte de kvinder, som ønsker at lægge livet i prostitution bag sig

Night Light Café holder til i Eliaskirken på Vesterbro Torv i København og blev etableret for at møde nigerianske kvinder med værdighed og omsorg. I natcaféen møder de nigerianske kvinder og de frivillige hinanden i et gensidigt fællesskab og sammen skabes en atmosfære med plads til bare ”at være”.

Natcaféen er åben natten mellem onsdag og torsdag kl. 00.00 – 03.00 og bemandes af 30-35 kompetente og engagerede frivillige, hvoraf 5-6 er på vagt hver nat. De frivillige er typiske universitets studerende indenfor de humanistiske fag.

Vi tilbyder toast, frugt, kaffe/te, spiller brætspil, laver smykker og dekorationer og vi går på gaden med en kop varm the, kondomer og nigerianske bolsjer. De nigerianske kvinder kommer fra den kristne del af Nigeria og derfor  holder vi gerne en andagt og synger gospelsange.

Night Light Café blev etableret i 2010 i et samarbejde mellem fem københavnske kirker: Apostelkirken, Byens Valgmenighed, Eliaskirken, Kristuskirken og København Vineyard.

Oplysning

EXIST oplyser om at menneskehandel er den hurtigst voksende kriminalitet i verden i dag – og at den foregår i Danmark. Det er et faktum, som vi som danskere ikke kan leve med. Derfor holder vi foredrag og samtaler samt arrangerer debatter & events i kulturhuse, kirker og foreninger, på efter-og højskoler og på gymnasier. Vi skriver artikler og er aktive på de sociale medier.

Dermed når EXIST ud til en bred vifte af danske borgere og vi har oplevet et stigende antal personer, som vælger at bruge deres kompetencer som frivillige medarbejde. Studerende fra Københavns Universitet, RUC, CBS og Københavns professionshøjskole henvender sig i stigende grad i forbindelse med deres eksamensopgaver på bl.a. bachelor- og kandidat uddannelsen. Her fordyber de studerende sig i forskellige temaer, som oplyser om menneskehandel. Enkelte laver deres feltarbejde med udgangspunkt i Night Light Café.

Benjamen Abana er fuldtidskunstner og vinder af Årets Portrætmaler 2019. Hør her hvorfor han har valgt at støtte EXIST