danmark

Menneskehandel: en udfordring i Danmark

Rammerne for den danske indsats mod menneskehandel følger en række internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig. De internationale konventioner indebærer en forpligtelse til at kriminalisere menneskehandel og yde støtte og bistand til ofre for menneskehandel.

Menneskehandel er et flersidet problem med markante problemfelter:

  • Menneskerettigheder og menneskeværd
  • Ligestilling
  • Sundhed
  • Illegal migration
  • Sort økonomi
  • Vold og kriminalitet

Livet som offer for menneskehandel er ydmygende, umenneskeligt og håbløst. Menneskehandel er udtryk for et inhumant og undergravende system, hvor udsatte mennesker krænkes og udnyttes eller tvinges til at udnytte andre.

Menneskehandel er et voksende internationalt system af illegal migration med en form for selvbestaltet justits, der trodser landegrænser og som lader hånt om demokratiske institutioner. Handel med mennesker fungerer skjult, men ikke desto mindre som et eksponentielt voksende marked – også i velfærdssamfund som f.eks. det danske. 

Dét kalder på en intensiveret indsats nu.