Nigeria

Human trafficking: The actions taken by Nigeria

Human trafficking constitutes an immense problem in Nigeria. The federal and state governments are making a combined effort to solve the problem.

In 2003 Nigeria passed a law that makes all forms of human trafficking illegal. The law requires penalties of up to five years in prison, a fine of up to 100.000 NG or both for human trafficking. 

Den nationale indsats mod menneskehandel, NAPTIP,  blev oprettet 2003. Der blev udarbejdet adskillige retningslinjer med det formål at håndhæve eksisterende lovgivning på området samt udvikle funktionelle procedurer med efterfølgende handling. På trods af disse initiativer har den nigerianske regering stadig behov for yderligere ressourcer og international bistand, ligesom der er behov for et styrket samarbejde mellem lokale, nationale og internationale aktører for at bekæmpe menneskehandel i Nigeria.