Fakta om menneskehandel

På verdensplan anslås det at 3,8 millioner voksne er ofre for tvungen seksuel udnyttelse, og 1 millioner børn er ofre for kommerciel seksuel udnyttelse. Langt de fleste ofre (99 procent) er kvinder og piger.

Nigeria er stadig et kilde-, transit- og destinationsland, når det kommer til menneskehandel. På det seneste globale slaveriindeks rangerer Nigeria 32/167 af de lande med det højeste antal ofre for menneskehandel – 1.386.000. Det samlede antal ofre for menneskehandel uden for Nigeria er stort set ukendt. Dog er Nigeria ét af de lande med det største antal ofre for menneskehandel i udlandet. Med undtagelse af intern handel inden for EU er nigerianske statsborgere de mest almindelige ofre for menneskehandel i EU. En international organisation anslår, at 80 procent af alle kvindelige nigerianske migranter i Italien er eller bliver ofre for handel med sex.

Menneskehandel sker også i Danmark, men det er en kriminel handling, der ofte foregår i det skjulte. Fra 2007 til 2020 er i alt 968 personer vurderet ofre for menneskehandel i Danmark. Flertallet kommer fra Nigeria og er udnyttet til prostitution. Mange ofre for menneskehandel er tilbageholdende med at søge hjælp og støtte, bl.a. fordi de frygter deres bagmænd. Dette medvirker til, at feltet er behæftet med mørketal. Center mod Menneskehandel vurderer, at menneskehandelens reelle omfang overstiger antallet af personer, der officielt bliver vurderet handlet

Kilder: ILO, US State of State, Globally Slavery Index, Pathfinders Justice Initiative,Center Mod Menneskehandel

VIDSTE DU AT

Menneskehandel er et brud på menneskerettighederne og hver persons ret til at bestemme over egen krop og eget liv.

Omkring 25 millioner mennesker bliver handlet verden over. Ca. 4,8 millioner af dem er tvunget i prostitution.

I de seneste år er de fælles træk for ofrene, at de er over 18 år, kommer fra Nigeria og bliver udnyttet til prostitution? Derfor er målgruppen for EXIST nigerianske kvinder.

Bagmændene lokker med gode jobs, uddannelse og muligheden for et bedre liv i et andet land.

De nigerianske kvinder optager et lån på cirka 400.000 danske kroner hos bagmændene for at komme til Danmark.

Bagmændene udnytter ofre for menneskehandel for at tjene penge på de ydelser ofrene leverer ved prostitution.

En menneskehandler kan straffes.