Globalt

Menneskehandel - et globalt problem

I 1792 blev den transatlantiske slavehandel forbudt. Inden da havde slaveskibene sejlet afrikanere fra Afrikas vestkyst til Amerika. I dag, mere end 200 år senere, er menneskehandel stadig et globalt problem. Det vurderes, at menneskesmugling er en af de største indtægtskilder inden for organiseret kriminalitet.

I 2010 vedtog De Forenede Nationers generalforsamling en global handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel og opfordrede regeringer over hele verden til at træffe koordinerede og vedvarende foranstaltninger for at løse problemet.

Menneskehandel er et brud på grundlæggende menneskerettigheder og en grov krænkelse af den enkeltes ret til at bestemme over egen krop og eget liv. Det er et globalt problem og en lukrativ forretning for kyniske bagmænd.

Både kvinder, mænd, børn og unge kan blive ofre for menneskehandel. Der kan være forskellige formål med udnyttelsen af personerne. Fælles for de forskellige udnyttelsesformer er som oftest, at bagmændene udnytter ofrene med henblik på at tjene penge.