HVAD VIL VI

EXIST vil forebygge menneskehandel, hjælpe nigerianske kvinder i prostitution tilbage til livet og opbygge kompetencer i samarbejde med en mangfoldighed af aktører i Danmark og Nigeria.

VORES VISION OG VÆRDIGRUNDLAG

EXIST vil stoppe menneskehandel.

EXIST bygger sit arbejde på det kristne livs- og menneskesyn. Vi mener ethvert menneske er unikt, uerstatteligt og har uendelig værdi i sig selv.

VORES MISSION OG ARBEJDSOMRÅDER

EXIST arbejder i Danmark og Nigeria for at yde en helhedsorienteret indsats for, at minimere menneskehandel i verden.

EXIST’s 3 arbejdsområder er:

  • oplysning og forebyggelse
  • rehabilitering og reintegration
  • kapacitetsopbygning og kompetenceudvikling

Vi har målrettet vores indsats mod en primær og en sekundær målgruppe for at blive i stand til at forstå grupperne bedre og for at kunne fokusere vores indsats.

Den primære målgruppe er nigerianske kvinder i Danmark og i Nigeria, der er ofre for menneskehandel. Den sekundære målgruppe er politikere og embedsfolk, NGO- og kirkeledere, forretningsfolk og virksomhedsledere, samfundsaktører og entreprenører, institutions- og skoleledere, mediefolk og kunstnere – kort sagt: alle der vil engagere sig i indsatsen mod menneskehandel i Nigeria og i Danmark.

I Danmark faciliterer vi debatter og holder foredrag for at oplyse danskere om menneskehandel globalt, i Nigeria og i Danmark samtidig med at danskere får mulighed for at engagere sig frivilligt med de ressourcer og kompetencer de byder ind med.