HVEM er vi?

Bestyrelsen

Ib Hørup

Bestyrelsesformand
Executive Erhvervscoach

Henrik Gunnertoft Bojsen

Næstformand
Executive Chefkonsulent

Karin Hall

Kasserer
Konsulent

Christian Callesen

Bestyrelsesmedlem
Præst i Byens Valgmenighed

Jens Vesterager

Bestyrelsesmedlem
Generalsekretær, ADRA Danmark

Karin Kjærgaard

Daglig leder, Exist

Derfor er jeg med i EXISTs bestyrelse

Ib Hørup

”Jeg oplever vores kerneopgave som utrolig vigtig. Menneskehandel er grusomt og oftest foregår det under offentlighedens radar. Kvinder manipuleres og prostitueres mod deres vilje, og uden mulighed for hjælp. Lykkes det dem at komme tilbage til hjemlandet møder de udstødelse og foragt. De har brug for at nogen taler deres sag og stiller sig til rådighed med exit-programmer og hjælp til reetablering i samfundet."

Henrik Gunnertoft Bojsen

”Mennesker, der er udsat for menneskehandel, er blandt de mest udsatte og oversete overhovedet. EXIST bidrager til en mere retfærdig verden, hvor der bliver rakt ud med hjælp og menneskelighed på en meget konkret måde."

Karin Hall

”Alle mennesker er værdifulde og sammen kan vi gøre en forskel.”

Christian Callesen

”Menneskehandel er en skamplet på vores klode og i vores samfund. Jeg vil gerne være med til at tænde lys og bringe håb til nogle af de kvinder, der oplever det dybeste mørke og denne verdens ondskab. Det er en ære at være med til at bringe håb, liv og værdighed til handlede kvinder i Danmark og Nigeria.”

Jens Vesterager

”EXIST arbejder for at genskabe den iboende værdighed som alle er født med – men som krænkes, når mennesker misbruges og udsættes for trafficking. Det er vores ansvar og pligt at forsvare svage, fortrykte på vores vej.” 
”Kom dem til hjælp, som ikke kan hjælpe sig selv: ja tal de fattiges og fortryktes sag og skaf dem deres ret.” (Biblen; Ordsprogenes bog kap 31 v 8)