Nigeria

Menneskehandel: Nigerias indsats på området

Menneskehandel udgør et stort problem i Nigeria. De føderale og statslige regeringer gør en samordnet indsats med det formål at løse problemet.

I 2003 vedtog Nigeria en lov der forbyder alle former for menneskehandel. Loven foreskriver bøder på fem års fængsel, en bøde på op til 100.000 NG eller begge dele for menneskehandel. 

Den nationale indsats mod menneskehandel, NAPTIP,  blev oprettet 2003. Der blev udarbejdet adskillige retningslinjer med det formål at håndhæve eksisterende lovgivning på området samt udvikle funktionelle procedurer med efterfølgende handling. På trods af disse initiativer har den nigerianske regering stadig behov for yderligere ressourcer og international bistand, ligesom der er behov for et styrket samarbejde mellem lokale, nationale og internationale aktører for at bekæmpe menneskehandel i Nigeria.