Retningslinier

Retningslinjer for frivillige i Night Light Café

Night Light Café er en natcafé, der i samarbejde med organisationen EXIST bidrager til en bredere forebyggende indsats, for kvinder der er ofre for menneskehandel. Uden for Danmarks grænser støtter EXIST 10 safehouses i Nigeria med et tilknyttet rehabiliteringsprogram, hvor kvinderne kan vende tilbage til livet uden for prostitutionsmiljøet.

Caféens primære målgruppe er nigerianske kvinder i Danmark, der arbejder illegalt som gadeprostituerede.

Night Light Café er en natcafé i Eliaskirken på Vesterbro Torv, hvor udenlandske prostituerede hver onsdag nat kan komme forbi mellem kl. 24:00 og 03:00. Night Light Café bygger på et kristent værdigrundlag og menneskesyn, men det er ikke et krav, at man som frivillig selv er troende. Alle frivillige er velkomne uanset baggrund, tro og politisk overbevisning. Størstedelen af de nigerianske kvinder bekender sig til den kristne tro, og ser kirken som et safe space for natten og i Danmark.

I natcaféen taler vi med kvinderne på deres præmisser. Det er ikke den frivilliges opgave at indlede samtaler om traumatiserende emner, herunder at tale med kvinderne om deres historie og prostitutionserfaringer. Som frivillige møder vi kvinderne med åbenhed, omsorg og venlighed, og ikke som terapeuter eller fagpersonale.

Vi forventer at man:

 • Er minimum 18 år.
 • Forpligtiger sig til at tage en vagt minimum hver 3. uge.
 • Kan deltage i 3-4 frivilligmøder om året.
 • Holder sig informeret gennem nyhedsbreve og oplægsholdere tilknyttet caféens arbejde.
 • Er psykisk robust, da der kan forekomme svære samtaler og efterfølgende refleksioner.
 • Udviser socialt og personligt overskud – også midt om natten.
 •  Kan være frivillig i minimum 9 måneder, gerne 1 år.
 • Kan fremvise en ren straffeattest.

Vi tilbyder:

 • Et godt socialt fællesskab.
 • Mulighed for at yde en vigtig og meningsfuld indsats.
 •  Tilegnelse af viden om en kompliceret global udfordring.

Den frivilliges opgaver:

 •  Praktisk: Som frivillige står vi samlet for, at de praktiske basisting i caféen er i orden herunder at opstille borde, skære frugt, rengøring ved vagtens afslutning samt lave toast.
 • Socialt: Vi tilstræber, at der i løbet af natten er tilbud om aktiviteter, som at spille spil, lægge neglelak, lave smykker og dets lige. Nogle nætter vil der på de frivilliges eller kvindernes eget initiativ blive afholdt en andagt.
 • Hvis man har nogle interesser/hobbyer, som man tænker er meningsfulde at lave sammen med kvinderne, er kreative input velkomne.
 • Opsøgende gadearbejde: I løbet af natten går vi på gaden 2 og 2 for at promovere caféens tilbud, servere te og uddele kondomer. Man vil på sine første vagter altid gå med en erfaren frivillig, og vil aldrig gå alene.
 • Man kan opleve at blive opsøgt af mænd, der ønsker at få serveret te. I disse tilfælde gør vi opmærksom på, at vores indsats er rettet mod de nigerianske kvinder.

Vagter og afbud:

 • Man tager ansvar for egne vagter både ved tilmelding og afbud.
 • Man tilmelder sig vagter i vagtplanen, som findes vedhæftet i bunden af alle mails sendt ud til frivilliggruppen.
 • Man vil få en SMS med påmindelse om sin vagt i starten af den pågældende uge.
 • Ved afbud skal man forsøge at få andre frivillige til at tage vagten senest 24 timer før. Dette kan gøres ved brug af frivilliggruppen på Facebook.
 • Ved vagtbytte er det den oprindelige vagthavende, der skal rette navne i vagtplanen.
 • Ved akutte afbud skal man kontakte lederen for den pågældende nat.
 • Hvis man i en periode ikke kan varetage, at tage vagter hver 3. uge, laver man en aftale med Karin Kjærgaard.
 • Alle nye frivillige vil have 3 prøvevagter, hvorefter man kan tage stilling til, hvorvidt man ønsker at fortsætte som frivillig i Night Light Café.
 • De frivillige for natten møder ind kl. 23.30.

:hover