Partnergruppen

Fem partnerkirker står bag Night Light Café.

EXIST kan med glæde præsentere repræsentanterne for de fem partnerkirkerne, som står bag Night Light Café. Formålet med partnergruppen er at skabe sammenhængskraft og synergi mellem partnerkirkerne og det daglige arbejde i Night Light Café og EXIST. Det gøres bl.a. ved at være talerør ind i den pågældende kirke og ved at rekruttere frivillige.

Claus Lautrup
Udviklingsdirektør
Eliaskirken

Inger Dahl Jensen
Journalist
Apostelkirken

Jeanette C. Schultz
Pædagog
Kristuskirken/ Regen

William Salicath
Præst
Eliaskirken

Kirstin H. Mortensen
Sygeplejerske
København Vineyard

Maria L. B. Nielsen
Sygeplejerske
København Vineyard

Mette Nymann Eriksen
Hjemmehjælper
Apostelkirken

Nathalie K. Bach
Sygeplejestuderende
Byens Valgmenighed

Karin Kjærgaard
Daglig leder af EXIST
Byens Valgmenighed

Derfor er jeg med i partnergruppen:

“Jeg bor på Vesterbro og ser dagligt de prostituerede og handlede kvinder. Derfor glæder det mig at kunne bidrage til at kæmpe for deres sag med min lille indsats.” – Inger Dahl Jensen.

“Jeg er med i Night Light Cafés partnergruppe fordi de prostituerede, som kommer i caféen er en del af mit nabolag og jeg vil gerne gøre en indsats for deres ve og vel. Desuden har jeg en særlig interesse i de nigerianske (og andre afrikanske) prostitueredes baggrund, livsvilkår og barrierer i forhold til en vej ud af prostitution.” – Mette Nymann Eriksen.