Forebyggende indsats i EDO state

Edo State i det sydlige Nigeria er blevet beskrevet som centrum for menneskehandel i Nigeria. Data fra IOM International Organization for Migration) viser, at ca. 1.500 nigerianske kvinder ankom til Italien ad søvejen i 2014. Allerede i 2015 var dette tal steget til 5.633 nigerianske kvinder, hvoraf de fleste er fra Edo State. Det anslås, at 80% af de illegale nigerianske prostituerede i Europa kommer fra Edo State.

Projektet er baseret på antagelsen af, at magt og arbejdsløshed har hindret reduktionen af menneskehandel i Edo State. For at tackle og minimere menneskehandel er det nødvendigt at bekæmpe korruption, vedtage og håndhæve strengere love og at involvere traditionelle ledere og medlemmer af offentligheden, NGO’er og andre organisationer med interesse i at minimere menneskehandel i Edo State.

For at nå det mål, er det relevant at ændre opfattelsen af menneskehandel ved at skabe opmærksomhed og adfærdsændring og ved at give sårbare mennesker et alternativ til for eksempel prostitution i Europa. Dette er, hvad dette projekt sigter mod at gøre ved at samarbejde med de vigtige aktører, herunder NAPTIP (National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons), traditionelle og religiøse ledere samt private virksomheder.

Projektet har fokus på oplysning og forebyggelse og er støttet af Udenrigsministeriet i Danmark. Projektet startede i 2017 og målene var, at producere den forebyggende film DESPERATE JOURNEYS, træne frivillige medarbejdere i 18 lokale landsbyer, tilbyde 500 nigerianske sårbare kvinder hjælp til opstart af ”small business” og at tilbyde 100 nigerianske teenagere skolegang og uddannelse. I 2018 gik projektet ind i sin anden fase og kontaktfladen blev ca. 20.000 nigerianere i Edo State. Projektet er i proces med at forberede tredje fase (2021-2023) med følgende målsætninger:

  • Lave en dokumentarfilm om dem, der blev handlet fra Edo State og vendte tilbage.
  • Give traumarådgivning og træne 1.000 tilbagevendte i opstart af ”small business”.
  • Skabe opmærksomhed blandt 500.000 borgere gennem filmen DESPERATE JOURNEYS med fokus på oplysning og forebyggelse.
  • Tilbyde opstart af ”small business” til 1.000 sårbare kvinder.
  • Træne medarbejdere i landsbyerne i 18 lokale distrikter i Edo State med det formål at facilitere
    forebyggende kampagner.