Kompetenceudvikling af 30 medarbejdere på 10 safehouses

Projektet vil sikre bæredygtig rehabilitering og reintegration af 250 nigerianske kvinder ved at opbygge og udvikle kompetencer blandt 30 medarbejdere på 10 safehouses. Dette sker via 5 kurser á 5 dage i løbet af 2019-2021.

Formålet er, at medarbejderne på de 10 safehouses (3 fra hvert) kan yde støtte til rehabilitering af kvinderne, kan mobilisere til selvforsørgelse og udøve fortalervirksomhed over for relevante beslutningstagere for at forhindre fremtidig menneskehandel. En central del af projektets strategi er at afdække og udvikle kvindernes egne kompetencer gennem fx uddannelse, etablering af selvstændig virksomhed eller anden jobskabelse, så de i det lange løb kan tage hånd om eget liv.

Projektets succeskriterier er:

  1. Tohundrede nigerianske kvinder fra 10 safehouses har gennemgået rehabilitering og er i stand til at varetage et job og være selvforsørgende. Samtidig er 100 af disse nigerianske kvinder i proces med at blive trænet til at fungere som ”ambassadører” i indsatsen mod menneskehandel.
  2. Tredive medarbejdere i de 10 safehouses udfører helhedsorienteret ledelse og rehabilitering for de 250 nigerianske kvinder.

Projektet består af 5 kurser á 5 dage i løbet af 2019-2021. Underviserne er primært nigerianere med uddannelse og erfaring indenfor det emne de underviser i, hvilket fremmer lydhørhed, lærevillighed, tillid og engagement hos deltagerne. Undervisningen er interaktiv og hvert safehouse sætter egne mål, italesætter egne udfordringer og konkretiserer egne områder, hvor de har behov for faglig bistand. Undervisningsformen resulterer i ejerskab, engagement og relationer mellem deltagerne. Kurserne afvikles på internat i Abuja. Ind i mellem kurserne er der en løbende dialog med de 30 medarbejdere for at støtte dem i implementering af undervisningens enkelte emne.

Projektet bygger på disse 3 værdier:

    1. Vi tilstræber kvalitet og effektivitet. Vi benytter os af tilgængelige ressourcer og anvender dem på den bedst tænkelige måde.
    2. Vi prioriterer ansvarlighed, integritet og gennemsigtighed i vores engagement og mener det vil fremme en kultur af pålidelighed, vækst og kontinuerlig udvikling.
    3. ”JEG er fordi VI er”. Vi værdsætter princippet om Ubuntu, fordi det fremmer enhed, samarbejde, gensidighed og samhørighed i fælles udvikling. Vi tror, at kun sammen kan vi nå vores mål om at gøre en konkret indsats i hverdagen og på sigt også en indsats mod menneskehandel.