Vores Historie

EXIST prioriterer at arbejde helhedsorienteret. Derfor samarbejder vi med offentlige nigerianske og danske myndigheder, organisationer, kirker og foreninger, for at medvirke til en fælles koordineret indsats sammen med relevante og kompetente internationale aktører.

AKTIVITETER IMPLEMENTERET I PERIODEN 2009-2020

2020

 • Implementering af projektet: Enhancing the Human Dignity of Survivors of Human Trafficking in Nigeria – fortsætter.
 • Tredje træning (ud af 5) blev afviklet marts 2020 i Abuja for 30 medarbejdere fra 10 safehouses. Målgruppen var 250 kvinder, som har forladt livet i prostitution, hvoraf 100 bliver ”ambassadører”. Team fra Taiwan deltog.
 • Den danske ambassadør i Nigeria, Jesper Kamp, besøgte safehouset Greater Love Lighthouse.

2019

 • Planlægning og implementering af projektet: Enhancing the Human Dignity of Survivors of Human Trafficking in Nigeria.
 • Første og anden træning blev afviklet.
 • Projektet i Benin City gik ind i sin anden fase.

2018

 • Projektet i Benin City blev planlagt og implementeringen begyndte. Filmen DESPERATE JOURNEYS havde premiere i Abuja med 250 deltagere, hvoraf 19 internationale ambassader var repræsenteret.
 • Dansk/nigeriansk international konference blev afviklet i Abuja.
 • Solenergi blev installeret på safehouset Greater Love Lighthouse.

2017

 • Filmen DESPERATE JOURNEYS havde premiere i Benin City med 430 deltagere.
 • Konference på Ventures Platform og bes.g på Arla Foods i Lagos med henblik på jobskabelse til 20 kvinder.
 • Træning for 24 ledere, husmødre og rådgivere fra 8 safehouses 
 • Afvikling af konference for 50 interessenter fra Abuja med fokus på kapacitetsopbygning, networking og inklusion af nye partnere.

2016

 • Kortlægning af 31 safehouses i Nigeria i samarbejde med NAPTIP.
 • Netværk med den danske ambassad.r i Nigeria, Torben Gettermann, blev etableret.
 • MeCAHT og Udenrigsministeriet i Danmark samarbejdede om projektet i Benin City: Filmen DESPERATE JOURNES blev optaget, 500 kvinder blev tilbudt opstart af små forretninger og 100 teenagere blev tilbudt skolegang/uddannelse, alt sammen som en forebyggende indsats.

2015

 • Filmen EUROPE IN MY HEART blev vist på nationale og lokale tv-stationer og i 34 landsbyer i 3 stater i Nigeria.
 • I alt ca. 15.000 deltagere i landsbyerne samt træning af 96 frivillige og 6 journalister.
 • Kampagner med filmen EUROPE IN MY HEART blev afviklet i 10 landsbyer i Plateau State i Nigeria med uddannelse af 30 frivillige, lokale medarbejdere.
 • Fjorten foredrag blev afviklet i Danmark med 708 deltagere.

2014

 • Kampagner med filmen EUROPE IN MY HEART blev afviklet I 10 landsbyer i Kaduna State i Nigeria med uddannelse af 30 frivillige, lokale medarbejdere.
 • Safehouset Greater Love Lighthouse I Abuja åbnede.
 • Partnerskabsbesøg fra Nigeria i København med offentlig debat i Eliaskirken med 78 deltagere og netværk blandt journalister og meningsdannere.

2013

 • Tre konferencer for statsledere i 3 udvalgte stater i Nigeria (Oye, Kaduna og Plateau States) blev planlagt og MeCAHT medarbejdere gennemførte en lederskabsuddannelse på CRUDAN, Abuja.
 • Kampagner med filmen EUROPE IN MY HEART blev afviklet i 10 landsbyer i Oye State i Nigeria med uddannelse af 30 frivillige, lokale medarbejdere.
 • Night Light Cafe på Vesterbro Torv, København åbnede.

2012

 • Filmen EUROPE IN MY HEART havde premiere I Abuja med deltagelse af internationale ambassadører, NAPTIP,
  kunstnere, kirke- og NGO-ledere. I alt 450 deltagere.
 • Fundraisning i forbindelse med projektet: 30 kampagner i 3 udvalgte stater i Nigeria.
 • Partnerskabskonference i Abuja med fokus på implementering og opfølgning af filmen EUROPE IN MY HEART.

2011

 • Filmen EUROPE IN MY HEART blev optaget i Nigeria og i Danmark.
 • Tolv foredrag blev afviklet i Danmark med 562 deltagere.
 • Kontinuerlig fundraising.

2010

 • Partnerskabskonference i Jos, Plateau State i Nigeria med deltagelse af kommissærer og Womens Affairs fra Plateau State, NAPTIP, biskopper, kirke- og NGO-ledere.
 • NGO´en Media Village (senere MeCAHT) blev etableret.
 • Indhold og formål blev defineret og arbejdet med at lave drejebog til filmen EUROPE IN MY HEART påbegyndtes.

2009

 • Kontakt med Anne Abok, International Director for MeCAHT, blev etableret.
 • Samarbejdet blev konkretiseret.
 • Anne Abok besøgte København og planlægning af fælles projekter blev beskrevet.